Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom, skupia profesjonalistów zajmujących się:
•    diagnozą i interwencją w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego dzieci
•    pomocą psychologiczną dzieciom wykorzystywanym seksualnie
•    wspieraniem rodzin dzieci, wobec których doszło do wykorzystania seksualnego
•    konsultowaniem profesjonalistów, w przypadkach podejrzenia wykorzystania seksualnego dzieci
•    podnoszeniem kompetencji profesjonalistów w zakresie rozpoznania, interwencji i pomocy psychologicznej w sytuacji podejrzenia seksualnego wykorzystania dzieci
•    profilaktyką w zakresie powyższej problematyki.

Zapraszamy do współpracy, kierowanie dzieci  z problemem wykorzystania seksualnego i ich rodzin do placówek Warszawskiej Sieci.

Warszawska Sieć koordynowana jest przez Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje, we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy. Bliższe informacje na temat placówek Warszawskiej Sieci na stronach FDN www.fdn.pl  
W załączeniu aktualna lista placówek.