logo.JPG Fundacja Mederi – pomóżmy dzieciom

Otwarta grupa wsparcia o charakterze psychoedukacyjnym dla rodziców. Zapraszamy rodziców/opiekunów których dzieci doświadczyły/doświadczają przemocy lub były świadkami przemocy wobec innych. więcej

Grupa psychoedukacyjna dla dzieci z elementami socjoterapii.
Zapraszamy na grupę psychoedukacyjną dzieci, które były świadkiem przemocy lub same doznały lub doznają przemocy.więcej