Od 25 lutego do 3 marca br. zostanie zorganizowany Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 18.00 oraz w  sobotę od 10.00 do 13.00 w ramach akcji będzie można skorzystać z bezpłatnej informacji prawnej, z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
W załączniku jest wykaz, baza danych Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz wykaz filii i punktów udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.