Zapraszamy warszawskich seniorów na bezpłatne ćwiczenia na urządzeniach ROTOR obręczy barkowych i kończyn dolnych, w lokalu Fundacji „EMERYT”, ul. Ogrodowa 8 w Warszawie.
Ćwiczyć można we wszystkie dni robocze od godz. 10.30 do 16.30
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 22 620 40 44