Realizujące program – Stowarzyszenie Epsilon – specjalizuje się w wykorzystaniu metod narracyjnych w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym wśród dzieci.

Celem programu jest ograniczanie zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi, wczesną inicjacją alkoholową oraz przemocą w grupach klasowych. Treść warsztatów profilaktycznych zawiera się we wspólnej z każdą grupą klasową, aktywnej i angażującej „pracy z fabułą”.
Dzięki poznawaniu różnych historii, wspólnemu rozwiązywaniu problemów osób i doświadczeniu nabywanemu poprzez poszukiwanie właściwych rozwiązań fikcyjnych ale bardzo realnych scenariuszy, młodzi ludzie zdobywają cennych doświadczeń, poznając możliwe konsekwencje swoich zachowań.

Zdaniem trenerów Stowarzyszenia Epsilon, profilaktyka nie tylko powinna być skuteczna. Ale co ważne, w pędzącym do przodu świecie internetu, powinna być dla młodych ludzi ciekawa, ekscytująca i w żadnym wypadku nie nudna!