Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy informuje o powołaniu Komisji  Konkursowej do oceny formalnej ofert  na realizację zadania  publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 r. Uchwała w sprawie powołania Komisji znajduje się w załączniku.