Uchwała nr 204 /IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.