Stowarzyszenie OPTA przy współpracy Centrum Wolontariatu prowadzi bezpłatny projektu "Pomyśl o sobie", który jest skierowany do rodzin osób przewlekle chorych. Szczegóły w załączniku.