Prosimy o zapoznanie się z UCHWAŁĄ NR 795/III/2014 ZARZĄDU DZIELNICY WILANÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14. 11. 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.