Informujemy, że został ogłoszony III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2014 – 2016.