W związku z koniecznością osiągnięcia przez środowiskowe domy samopomocy standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy poszukuje nowej lokalizacji dla placówki istniejącej obecnie przy ul. Kubickiego 17/13, prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.  

Standard usług zostanie spełniony, jeżeli poszukiwana lokalizacja spełni następujące warunki:
 
- powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wyniesie nie mniej niż 8 m²,
- usytuowanie w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników,
- brak barier architektonicznych,
- posiada lub istnieje możliwość utworzenia następujących pomieszczeń: sala ogólna, dwa pomieszczenia do działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, pokój indywidualnego poradnictwa, wydzielone pomieszczenie kuchenne, jadalnia, łazienka wyposażona w natrysk lub wannę, co najmniej dwie toalety dla uczestników i jedna toaleta dla personelu.

Informacje należy przekazywać do Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. St. Kostki Potockiego 11, pokój 201, tel. 22 116 87 72.