Tematyka

  •  Rodzaje komunikacji
  • Zasady dobrego kontaktu
  • Bariery w komunikacji
  • Samoświadomość podczas komunikacji
  • Świadomość obecności innych w komunikacji

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby pełnoletnie, które chcą poszerzać swoje umiejętności w zakresie komunikacji.
Warsztaty odbędą się 27.06.2014 r. w godzinach 9-16, Ośrodek Interwencji Kryzysowej; Warszawa, ul. 6-go Sierpnia 1/5.
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 22 855 44 32 do 20.06.2014 r.