Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia  dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. Szczegóły znajdują się w załączniku.