Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 13 lutego 2013 r. o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 15.01.2013 r. – 31.01.2013 r.  na najem lokali użytkowych w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów.