W załączniku znajduje się treść obwieszczenia Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wszczęciu postępowania.