W konkursie złożono 4 oferty:

1.    oferta nr 1 złożona przez Pawła Uljasza z Warszawy,
2.    oferta nr 2 złożona przez Iwonę Młynarczyk z Warszawy,
3.    oferta nr 3 złożona przez Mitexservice Bogdan Kazimierski z Warszawy,
4.    oferta nr 4 złożona przez Wilanovia Piotr Hełmecki z Warszawy.

Oferty nr 1, 2 i 4 są kompletne i ważne, oferta nr 3 jest niekompletna i nieważna ze względu na brak zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu na datę ogłoszenia konkursu lub oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym zobowiązaniem się do dostarczenia zaświadczeń przed podpisaniem umowy.

Proponowane miesięczne stawki czynszu netto:

1.    oferta nr 1 – 70,00 zł/m2,
2.    oferta nr 2 – 75,00 zł/m2,
3.    oferta nr 4 – 164,00 zł/m2.

Konkurs wygrała oferta nr 4 złożona przez Wilanovia Piotr Hełmecki.
Uczestnicy konkursu mogą składać skargi do Burmistrza Dzielnicy Wilanów na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu do dnia 21.06.2012 r.