Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 1 czerwca 2012 r.
Burmistrz Dzielnicy Wilanów informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 26 kwietnia 2012 r. na najem lokalu użytkowego o powierzchni 13,27 m2 w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów z przeznaczeniem na sklep sportowo-spożywczy.
W wyniku Konkursu został wybrany oferent: Dariusz Bąbała, który zaoferował stawkę czynszu netto 87 zł/m2.