Burmistrz Dzielnicy Wilanów ogłasza konkurs ofert na podnajem części powierzchni, tj. 4,98 m2 w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 z przeznaczeniem na bufet spożywczy z  ubezpieczeniami i usługami ksero. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w  załącznikach.