Miasto Stołeczne Warszawa oferuje nowy program polegający za restrukturyzacji długu, ułatwiający mieszkańcom spłatę zadłużenia za najem lokali komunalnych.
Podstawa prawna - Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XIII/295/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.