Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie Domku Ogrodnika oraz remoncie i przebudowie ogrodzenia (muru) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części dz. ew. nr 17/4 z obrębu 1-05-52