o lokalizacji   inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Bruzdowej na części dz. ew. nr 24/9 z obrębu 1-06-12 w Dzielnicy Wilanów.