Obwieszczenie o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ew. 14/31 i 14/32 z obrębu 1-06-78 przy ul. Prętowej w Dzielnicy Wilanów.

Obwieszczenie w załączeniu.