Urząd Dzielnicy Wilanów informuje o możliwości najmu garaży w trybie poza konkursem ofert. Zasady najmu określone są w Regulaminie.
Regulamin, wykaz garaży przeznaczonych do najmu, wzór oferty oraz wzór umowy najmu znajdują się w załącznikach. Szczegółowych informacji udziela Zespół Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ul. St. Kostki Potockiego 11, tel. 22 642 60 01 wew. 051 lub 22 116 87 23.