Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 19/P/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV na części działek nr ew. 64/1 i 64/2 z obrębu 1-06-87 w Dzielnicy Wilanów.