Od 2014 roku w całym mieście istnieje możliwość spłaty zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego.

 

W załączeniu plakat