Obwieszczenie z dnia 23.05.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w rejonie ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w załączeniu.