Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o wydanej dnia 06.05.2016 r. decyzji Nr 12/2016 o umorzeniu postępowania administracyjnego toczącego się w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków usługowych oraz zbiorników bezodpływowych (szamb) o łącznej pojemności do 100 m3 przy ul. Przyczółkowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w załączeniu.