Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o wydanym dnia 06.05.2016 r. postanowieniu Nr 11/Z/WIL/2016 o podjęciu zawieszonego postępowania toczącego się w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków usługowych oraz zbiorników bezodpływowych (szamb) o łącznej pojemności do 100 m3 przy ul. Przyczółkowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w załączeniu.