Zawiadomienie z dnia 05.05.2016 r. o wydanej decyzji o warunkach zabudowy Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o wydanej dnia 05.05.2016 r. decyzji
Nr 11/2016 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego przy ul. Waflowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Zawiadomienie o wydanej decyzji w załączeniu