Zarządzenie nr 607/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wilanów.