Dotyczy decyzji Nr 7/P/2016 z dnia 25.04.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 40mm i długości L=190m  na działce Nr ew. 4/6 z obrębu 1-06-14 i części działki Nr ew. 4/4 z obrębu 1-06-14 położonych w rejonie ul. Sytej i ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.