Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/P/2016 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego