Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej (działki Nr ew. 97, 80 i 98 z obrębu 1-06-86)