Obwieszczenie Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wydaniu decyzji nr 6/P/2016 z dnia 13.04.2016 r. umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.