Obwieszczenie Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wydaniu decyzji nr 5/P/2016 z dnia 05.04.2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.