Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia, że dnia 22.03.2016 r. zostało wydane postanowienie Nr 7/Z/WIL/2016 zawieszające na wniosek strony postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Alexandra Sirotina o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków usługowych oraz zbiorników bezodpływowych (szamb) o łącznej poj. do 100 m3 przy ul. Przyczółkowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w załączeniu.