Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o zmianie treści wniosku złożonego w dniu 04.01.2016 r. przez Pana Alexandra Sirotina w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków usługowych oraz zbiorników bezodpływowych (szamb) o łącznej poj. do 100 m3 przy ul. Przyczółkowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Zawiadomienie o zmianie treści wniosku w załączeniu.