Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marcina Piaseckiego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sytej i ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w załączeniu.