Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pulicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce Nr ew. 38/2 z obrębu 1-06-12.

Obwieszczenie znajduję się w załączeniu