Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia, że dnia 08.02.2016 r. została wydana decyzja Nr 3/P/2016 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Rosochatej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie o wydanej decyzji administracyjnej w załączeniu.