Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Rosochatej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Zawiadomienie o zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnego w załączeniu.