Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Alexandra Sirotina w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków usługowych przy ul. Przyczółkowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w załączeniu.