W dniu 24.09.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie została wywieszona na okres 21 dni informacja o garażu przeznaczonym do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowego najemcy (zał. do uchwały Nr 162/IV/2015 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 17.09.2015 r.)
Informacja o garażu przeznaczonym do najmu znajduje się w załączniku.