Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z § 2 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 roku, informujemy, że w dniu 20.08.2015 r na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie została wywieszona na okres 21 dni informacja o lokalu użytkowym przeznaczonym do najmu w trybie poza konkursem ofert na okres najmu do lat 3 ( zał. do uchwały nr 146/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 19.08.2015 r.)
Informacja o lokalu użytkowym przeznaczonym do najmu znajduje się w załączników.