Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o wydaniu w dniu w dniu 12.03.2015r. decyzji Nr 79/WIL/15 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa ulicy Nowokabackiej wraz z infrastrukturą techniczną (oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna, kanalizacja deszczowa) w Warszawie w Dzielnicy Wilanów.