Informujemy o możliwości wydzierżawienia lokalu na okres do 3 lat w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie w drodze konkursu ofert z przeznaczeniem na prowadzenie usług sprzedaży artykułów spożywczych – bufet.