W dniu 23.02.2014 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie została wywieszona na okres 21 dni informacja o garażu przeznaczonym do najmu w drodze konkursu ofert (zał. do uchwały nr 19/IV/2015 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 20.02.2015 r.).
Informacja o garażu przeznaczonym do najmu znajduje się w załączniku.