Obwieszczenie Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wydaniu decyzji Nr 2/P/2010 z dnia 24.06.2011r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego