W dniu 13.08.2014 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów został wywieszony na okres 21 dni wykaz garaży przeznaczonych do najmu w drodze konkursu ofert (zał. do uchwały nr 741/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 12.08.2014 r.).