1. sposobu obliczania i stawek opłat za udostępnianie materiałów zasobu, sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  2. trybu załatwiania dużej części spraw związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego (w tym dotyczących: zgłaszania i przyjmowania do zasobu prac geodezyjnych, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, aktualizacji i udostępniania ewidencji gruntów i budynków),
  3. wprowadzenia nowych obowiązków, jak wydawanie licencji określających zakres możliwego wykorzystania udostępnianych materiałów zasobu, powodując wydłużenie czasu trwania dużej części procedur.

Z uwagi na brak okresu przejściowego dla wprowadzenia nowych przepisów, narzędzia informatyczne wspomagające realizację ww. zadań są dopiero w przygotowaniu. Oznacza to, że czas realizacji poszczególnych spraw może ulec wydłużeniu. Sytuację dodatkowo komplikuje planowane „na ostatnią chwilę” wydanie przepisów wykonawczych (rozporządzeń), które mają określić m.in. wzory dokumentów związanych z udostępnianiem zasobu.

Dlatego też uprzejmie prosimy o wyrozumiałość w trudnym początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby korzystanie z usług Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy przebiegało w sposób możliwie jak najmniej zakłócony.

W celu ułatwienia Państwu korzystania z usług Biura, w początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów, na podstronie Biura: www.um.warszawa.pl/bgik oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Biura, na bieżąco zamieszczane będą komunikaty bardziej szczegółowe, o charakterze organizacyjnym.